Blog

 • Rozwód - udowodnienie winy

  Postępowanie dowodowe przed sądem w sprawach rozwodowych opiera się przede wszystkim na wykazaniu zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zatem należy tutaj dobrze rozważyć przesłanki, które przemawiają za złożeniem pozwu. Istotne jest rozgraniczenie subiektywnego poczucia krzywdy i chęci odegrania się na małżonku, od jego rzeczywistych przewinień będących przesłankami do orzeczenia rozwiązania małżeństwa.

 • Prawo do zachowku

  Zachowek to instytucja mająca na celu zagwarantowanie ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, w sytuacji gdy spadkodawca powołał inne osoby do dziedziczenia. Zachowek to nic innego jak ubieganie się od powołanych spadkobierców określonej sumy pieniężnej. Innymi słowy jest to ochrona interesów osób pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

 • Odszkodowanie, a zadośćuczynienie

  Instytucje z pozoru wydają się być tym samym, bowiem w obu przypadkach mamy do czynienia z otrzymaniem środków na pokrycie kosztów związanych ze szkodą, zatem jaka jest zasadnicza różnica między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem?

 • Ochrona kobiety w ciąży przed zwolnieniem

  Kobiety w ciąży są co do zasady pod szczególną ochroną przepisów prawa od chwili rozpoczęcia ciąży. Zgodnie z kodeksem pracy z kobietą w tym szczególnym stanie nie można rozwiązać umowy przez cały okres ciąży oraz w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, oczywiście co do zasady, czyli prawo dopuszcza wyjątki.

 • Nie odrzucenie spadku w terminie

  W obliczu utraty kogoś bliskiego zdarza się, że zapominamy o uregulowaniu jego zobowiązań. Konsekwencje tego zaniechania mają niekiedy bardzo nieprzyjemne skutki. Czasami bywa tak, że długi czas nie utrzymywaliśmy kontaktu z którymś ze członków rodziny i dopiero po dłuższym upływie czasu dowiadujemy się o śmierci. Wiele osób nie ma świadomości, że w zaistniałej sytuacji stają się spadkobiercami.

 • Alimenty - o co pyta sąd

  Dla niektórych osób sama obecność w sądzie jest czymś bardzo stresującym, zaś słowo rozprawa przyprawia niemal o omdlenie. Większość obaw jest jednak kompletnie nieuzasadniona, bowiem na wezwanie sądu trzeba po prostu przybyć w wyznaczone miejsce na wskazaną godzinę i przedstawić stan faktyczny sytuacji, o których przedstawienie zostaniemy poproszeni.

Script logo