Cennik

Należność za usługi określa umowa z klientem.

Wynagrodzenie adwokata uzależnione jest od rodzaju pomocy prawnej, terminu jej wykonania, wartości przedmiotu sporu oraz nakładu pracy.

Przykładowo aktualna stawka wynagrodzenia za poradę prawną wynosi od 100 zł do 250 zł. netto (do wskazanych kwot należy doliczyć podatek VAT – 23 %).

Pomocne przy ustalaniu wynagrodzenia  jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat  za czynności  adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej  z urzędu  (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 461).

Należność może być regulowana gotówka lub przelewem.

Numer konta bankowego: BPH 33 1060 0076 0000 3000 0519 8439.

Script logo