Nie odrzucenie spadku w terminie

W obliczu utraty kogoś bliskiego zdarza się, że zapominamy o uregulowaniu jego zobowiązań. Konsekwencje tego zaniechania mają niekiedy bardzo nieprzyjemne skutki. Czasami bywa tak, że długi czas nie utrzymywaliśmy kontaktu z którymś ze członków rodziny i dopiero po dłuższym upływie czasu dowiadujemy się o śmierci. Wiele osób nie ma świadomości, że w zaistniałej sytuacji stają się spadkobiercami.

Dziedziczenie

Spadkobiercą jest osoba, na którą przechodzą zarówno prawa jak i obowiązki zmarłego. Prawo przewiduje dziedziczenie testamentowe, czyli podmioty zostają  powołane do spadku na podstawie testamentu oraz dziedziczenie ustawowe – przepisy prawa wskazują katalog spadkobierców. Według ustawy spadkobiercą ustawowym może być małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, gmina lub Skarb Państwa. Spadek można przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo można go odrzucić. Czas przewidziany na złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem również został określony przepisami prawa i wynosi 6 miesięcy od chwili powzięcia informacji o powołaniu do spadku.

Niechciany dług

Spadkobierca przyjmujący spadek wprost powinien się liczyć z tym, że przejmuje również długi spadkowe, za które odpowiada bez żadnego ograniczenia. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza się odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości aktywów spadku.

Script logo