Odszkodowanie, a zadośćuczynienie

Instytucje z pozoru wydają się być tym samym, bowiem w obu przypadkach mamy do czynienia z otrzymaniem środków na pokrycie kosztów związanych ze szkodą, zatem jaka jest zasadnicza różnica między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem?

Zadośćuczynienie

Zgodnie z przepisami, zadośćuczynienie, to świadczenie, stanowiące rekompensatę za szkodę niemajątkową. Głównym zadaniem tej instytucji jest zminimalizowanie cierpienia osoby poszkodowanej. Świadczenie to można uzyskać wtedy, gdy szkoda związana jest ze zdrowiem lub ciałem osoby poszkodowanej. W ramach zadośćuczynienia można się domagać zwrotu kosztów leczenia, opieki, niezbędnej rehabilitacji i innych związanych z przywróceniem sprawności lub ułatwiających funkcjonowanie osobie, która w wyniku wypadku stała się osobą niepełnosprawną.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma charakter kompensacyjny, poszkodowany powinien uzyskać naprawienie szkody majątkowej. Pojęcie szkody w tym przypadku polega tylko i wyłącznie na zmianie statusu majątkowego poszkodowanego.

Postępowanie przed sądem

W przypadku dochodzenia zadośćuczynienia jego wysokość jest zależna od uznania sądu. Sąd ocenia materiał dowodowy i na tej podstawie ustala kwotę, która ma zrekompensować doznaną krzywdę. W przypadku odszkodowania pokrzywdzony musi przedstawić materiał dowodowy, z którego wynika jakie koszty faktycznie poniósł w wyniku doznanej szkody.

Script logo