Prawo do zachowku

Prawo do zachowku

Zachowek to instytucja mająca na celu zagwarantowanie ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, w sytuacji gdy spadkodawca powołał inne osoby do dziedziczenia. Zachowek to nic innego jak ubieganie się od powołanych spadkobierców określonej sumy pieniężnej. Innymi słowy jest to ochrona interesów osób pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Komu się należy?

Przepisy prawa jasno określają katalog osób uprawnionych do zachowku, są to zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Prawo przewiduje również katalog osób wyłączonych z prawa do zachowku, są to osoby niegodne jego otrzymania, osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek, małżonek, którego uznano za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, czyli w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, a także osoby wydziedziczone przez spadkodawcę.

Wysokość zachowku

Wysokość zachowku, to kwota zależna od wartości spadku, wielkości udziału w spadku przypadającej konkretnej osobie na podstawie dziedziczenia ustawowego. Ustala się również czy uprawniony jest stale niezdolny do pracy albo czy jest osobą małoletnią. Przesłanki te są o tyle istotne, że mają wpływ na określenie czy dana osoba otrzyma 2/3 udziału spadkowego, który otrzymałaby podczas dziedziczenia ustawowego (w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy i małoletnich) czy 1/2 tego udziału (w przypadku pozostałych osób).

Script logo