• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Aktualności

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i artykułami związanymi z naszą Kancelarią Adwokacką oraz zmianami przepisów prawa jakie nastąpiły lub niedługo nastąpią.

 • Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności 20/17

  Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności 20/17

  W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej dotyczących obowiązku objęcia węzłem kary łącznej kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności po „przeliczeniu” kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności.

  Więcej
 • Podatek od darowizny

  Podatek od darowizny

  Z otrzymanej darowizny należy się rozliczyć przed Urzędem Skarbowym. Wysokość podatku uzależniona jest od grup podatkowych do których przynależą obdarowani.

  Więcej
 • Darowizna

  Darowizna

  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się  do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

  Więcej
 • Duża reforma procedury cywilnej 2019 - zmiany już wchodzą w życie

  Duża reforma procedury cywilnej 2019 - zmiany już wchodzą w życie

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany mają skrócić czas trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnić przebieg postępowania. Pierwsze zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od momentu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

  Więcej
 • Prawo zatrzymanego do adwokata

  Prawo zatrzymanego do adwokata - czy w Polsce jest realizowana dyrektywa unijna?

  Naczelna Rada Adwokacka opracowała dokument podsumowujący realizację obowiązków wynikających z dyrektywy  w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Autorem dokumentu jest adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA.

  Więcej
 • Prawo do rzetelnego procesu

  Strasburg: Odmowa zwolnienia z kosztów naruszyła prawo do rzetelnego procesu

  Odmowa zwolnienia przez polski sąd pozwanej z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od zarzutu nakazu zapłaty od nakazu stanowiła naruszenie prawa dostępu do sądu i prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyrok wydany został w czasie, gdy w Polsce przygotowywana jest nowelizacja mająca podwyższyć opłaty sądowe w sprawach cywilnych.

  Więcej
 • Eksmisja z lokalu mieszkalnego po zmianach

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego po zmianach

  Nakaz opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zawsze budził, budzi i będzie budzić szereg kontrowersji.

  Więcej
 • Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym

  Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym

  Apelacja jest środkiem odwoławczym mającym na celu poddanie wyroku sądu pierwszej instancji kontroli pod względem jego legalności i zasadności.

  Więcej
 • KE wszczyna procedurę o naruszenie prawa przez Polskę

  KE wszczyna procedurę o naruszenie prawa przez Polskę

  Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa unijnego, wysyłając pismo z formalnym zawiadomieniem. Sprawa dotyczy "nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów". Co więcej, KE uruchamia również debatę na temat umacniania praworządności w UE.

  Więcej
 • Zakres usług prawnych
   
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22