Publikacje

Moje artykuły prasowe dot. spraw bardzo istotnych.

Dotychczas pisałam na temat przemocy w rodzinie, zwanej również przemocą domową. Problem ten dotyczy wielu osób, które niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z tego że są dotknięte przemocą domową, dlatego też moim zamiarem było zwrócenie uwagi na to przestępstwo.

Kolejny artykuł poświęcony jest problematyce rozwodowej.

Script logo